Plastvettar
       
   
Gräsand  
 Knipa
9,-€    12,-€  
       
   
Vigg   Ejder/Ådfågel  
16,-   16,-  
       
   
Berguv   Berguv  
39,-   Rörlig bulvan där vingarna går att röra genom ett snöre på framsidan av bulvanen
    69,-  
       
     
Kråka      
9,-      
       
Styroxvettar      
       
Ejder/Ådfågel      
20,-